Deva-i Misk

Osmanlı Saray Mutfağı’nda çokça yer bulan helvalar arasında özel bir yere sahip olan Deva-i Misk Helvası, Edirne’nin payitaht olduğu dönemlere tarihlenen bir helvadır. Fatih Sultan Mehmet Han’ın babası II. Murat’ın Dimetoka üzerinden şehre geldiği bir günde, karşılamaya gelenler arasında bulunan Mısırlı bir şekeri ustasının padişaha bu helvayı sunduğu ve adını kendisinin koymasını istediği rivayet edilir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın da bu helvayı çok sevdiği aktarılmaktadır.